مهم ترین مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی در 2018

آشنایی با مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

تقسیم مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی :
اگر بخواهیم بصورت اجمالی مدارك مذکور را در چند شاخه یا همان رشته مورد بحثتقسیم بندي کنیم، میتوان نتایج حاصل از این تقسیم بندي را بصورت زیر بیان کرد :

الف) سیستم عامل و نرم افزار شبکه
همانطور که از این عنوان بر می آید این شاخه از IT شامل مطالب فنی در مورد دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس در دو سطح استفاده در قالبServer و Client بوده و مناسب حال اداره کنندگان شبکه است.

مدارك مهم این بخش عبارتند از :
MCSA  :پیاده سازي، مدیریت و رفع عیب شبکه هاي ویندوزي .
MCSE  : شامل MCSAو طراحی شبکه هاي ویندوزي .
Linux+ :مدرك عمومی لینوکس شامل نصب، پیکربندي، مدیریت ، نگهداري و پشتیبانی و رفع مشکلات .
Novell CLP:مدرك تخصصی لینوکس . SUSE
RHCE :مطالب فنی مربوط به نصب سخت افزار، پیکربندي و مدیریت ، روشهاي نصب ، کرنل، سرویسهاي شبکه ، XWindows  و امنیت در مورد لینوکس RedHat

ب) سخت افزار PC و شبکه
آشنایی با سخت افزار PCچه در قالب یک کامپیوتر شخصی با گیرنده سرویس در شبکه یا بعنوان یک سرور ، بعلاوه مدارك دیگري از سازندگان ادوات سخت افزاري
شبکه و راه هاي نصب، پیکربندي و مدیریت نرم افزاري آنها در محیط شبکه در این شاخه قرار میگیرند.

مدارك مهم این حوزه نیز به قرار زیر است :
A+ :آشنایی با سخت افزار PC
Server+ :آشنایی با سخت افزار سرور شبکه
Network+:شامل مفاهیم بنیادین شبکه و سرویسهاي آن

ج) امنیت

مدارك مهم این حوزه بشرح زیر میاشد :
Security+ :یک مدرك معتبر از CompTIAشامل مفاهیم بنیادین امنیت در ارتباطات، عملیات سازمانی، اداري، صنعتی، دانشگاهی، سیستمهاي هویت سنجی و
مقابله با نفوذ .
CISSP:مدرك مربوط به پیاده سازي و مدیریت امنیت در سطوح خرد و کلان که  معتبرترین مدرك امنیت و پر درآمدترین مدرك بین المللی در سال 2005 شناخته شده است و شامل کلیه مفاهیم مربوط به امنیت از جمله امنیت سیستمهاي اطلاعاتی، امنیت عملیاتی، فیزیکی، انواع مدلها و معماریهاي امنیتی و مسائل حقوقی، فنی و اجتماعی مربوط به آن است .

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

د) برنامه نویسی ، توسعه سیستم و Web

آنچه امروزه تحت عنوان سیستمهاي اطلاعاتی سازمانها از آن یاد میشود، حاصل کارنرم افزارهایی ست که با استفاده از آنها میتوان برنامه هاي کاربردي را در هر دو سمتیک سیستم اطلاعاتی یعنی کلاینت و سرور پیاده سازي کرد .
زبانهاي برنامه نویسی مشهور چون جاوا و مجموعه ویژوال استودیو ، بانکهاي اطلاعاتیمعتبر چون اوراکل وSQL Server، پلتفرمهاي نرم افزاري .Netو J2EEهمگی از ابزارهاي تولید سیستمهاي اطلاعاتی شناخته میشوند.

مدارك مهم این بخش عبارتنداز :
MCSD:مجموعه برنامه ها و زبانهاي برنامه نویسی ویژوال استودیو وPlatform
برنامه نویسیNet . از .Microsoft
MCDBA:طراحی ، ساخت، پیکربندي و مدیریت بانک اطلاعاتیServer SQL
ازMicrosoft
SCJ :مدرك برنامه نویسی به زبانJavaو آشنایی با پلتفرم برنامه نویسی .
J2EE :مدرك تخصصی Javaمربوط به شرکتSun Mircosystems
CIW:مدرکی معتبر که شرکت ProSoftآنرا ارائه کرده است و مهارتهاي سخت
افزاري و نرم افزاري علاقمندان به طراحی، ساخت ، سرپرستی و مدیریت شبکه و وبسایت را براي پرداختن به این امور افزایش میدهد .
OCP:مدرکی که شرکت بزرگ Oracleآنها را در مورد نحوه طراحی، ایجاد و
مدیریت سیستمهاي مبتنی بر بانک اطلاعاتی و سایر ابزارهاي توسعه مجموعه نرم
افزارهاي اوراکل ارائه کرده است .
i-Net+ : مدرکی مشابهCIWبا گستردگی و عمق مطالب فنی کمتر که CompTIAآنرا ارائه کرده است .

بیشتر بخوانید »»» چگونه یک طراح وب جوان شویم

مدرك بین المللی Ceh

آزمون و مدرك بین المللی CEH مخفف Certified Ethical Hacker متعلق به EC-Council یا International Council of Electronic Commerce
Consultants می باشد .این سازمان که در نیویورك آمریکا قرار دارد شامل گستره وسیعی از اعضا در سراسر دنیا می باشد.

تاسیس این سازمان با استناد به این واقعیت صورت گرفته است که دنیاي فن آوري اطلاعات به سوي تجارت الکترونیک درحال حرکت می باشد و لذا مدارك و دوره هايEC-Council نیز بر اساس ترکیب تجارت و آموزش تکنیکال و ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به یک کسب و کار موفقنهاده شده است.

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

این مدارك بر اساس ابعاد انکار ناپذیرe-businessاز جمله بنا open standards, scalability, availability و security ایجاد گردیدهو این سازمان نماینده شرکتهاي بزرگی از جملهMicrosoft, IBM, Xerox, SONY, Motorola, Quantum, Cisco و Verizon می باشد.

در حقیقت EC-Council در دنیاي صنعت صداي جهانی متخصصین تجارت الکترونیک بوده و در این راستا گام بر می دارد.
یکی از معروفترین و کاربردي ترین مدارك این سازمان مدرك CEH یا مدرك تخصصی هکرهاي قانونمند می باشد.

این مدرك بر روي تکنیکها و تکنولوژیهاي هک ازدیدگاه دفاعی تکیه می نماید.
تکنیکهاي Hacking شامل راهها و روشهایی می باشد که طی آن برنامه ها به نحوي طراحی می گردند که کارهایی فراتر از آنچه از آنهاانتظار می رود را در جهت سیاستها و پروسه هاي امنیتی ، انجام دهند .
این دوره افراد را با Check List هاي امنیتی آشنا نموده و توانایی بررسی سیستم امنیتی موجود ،ابزار شناسایی نقاط ضعف سیستم و بالاتر از همه کلیه متودولوژیهاي
تعیین وضعیت امنیت یک سازمان توسط تستهاي نفوذ را به افراد اعطا می نماید.

انجامHack در آمریکا و اکثر کشورهاي جهان جرم محسوب می گردد اما انجام تستهاي هک که توسط متخصصین و هکرهاي قانونمند وطبق درخواست سازمانها صورت میگیرد کاملا قانونی بوده و جهت تشخیص نقاط ضعف سیستمها انجام می گیرد .
تعداد امتحانات مدرك CEH با استفاده از روش معکوس سایر دوره ها ، روشهاي دفاعی را عمیقا با استفاده از حمله به سیستمها مورد بررسی قرار می دهد.این مدرك یکی از معتبرترینمدارك بین المللی در جامعه Security می باشد .

مدارك مایکروسافت

شرکت مایکروسافت یکی از شرکت هایی است که پیشتاز تولید نرم افزارهاي کامپیوتريدر دنیاست . این شرکت در کنار تولید محصولات نرم افزاري ، مدارك مرتبط با علوممختلف رایانه هم براي کارشناسان مربوط صادر می کند . این مدارك از طریق قبولیدر آزمون هایی که همین شرکت برگزار کننده آنهاست ، صادر می شود .

 فناوري اطلاعات تشکیل شده از علوم رایانه ، ارتباطات و شبکه سازي و یک دسته از مدارکی که شرکت مایکروسافت ارائه می کند مدارك علمی مربوط به شبکه است
دستیابی به این مدارك بهترین معیار سنجش تسلط بر محصولات و فناوري هاي نوینشرکت مایکروسافت در ارتباط با شبکه است و دارندگان این اعتبار ، امکان دسترسی بهاطلاعات فنی و عضویت در انجمن هاي جهانی را دارند.
یکی از مدارکی که شرکت مایکروسافت در ارتباط با شبکه ارائه می کند مدرك MCSA است .

این دوره مدیریت شبکه هاي Windows 2003 را بر عهده دارد .

کسانی که در امتحان هاي این دوره شرکت کنند و با موفقیت آن را به پایان رسانند ازشرکت مایکروسافت مدرك MCSA دریافت می کنند .

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

 داوطلبان این مدرك باید ابتدا آزمون مربوط به دوره هاي، configuring Microsoft windows xp professional و installing را پشت سر
بگذارند .
پس از آن باید در 2 آزمون دیگر شرکت کنند که عبارتند از: a Microsoft و environment infrastructure 2003 windows server managing and maintaining a Microsoft windows server maintaining and managing ، network implementing 2003 بعد از قبولی در این 3 آزمون داوطلب باید در آخرین امتحان قبول شود .

امتحان آخر را داوطلب می تواند از بین 3 آزمون بصورت اختیاري انتخاب کند .
این 3آزمون عبارتند از:I D SQL 2000 SERVER : SQL Server و isa server 2000 پس ازموفقیت در آزمون هایی که به آنها اشاره شد  داوطلب از شرکت مایکروسافت مدرك MCSA می گیرد که نشان مهارت او در مدیریت و رفع عیب شبکههايwindows 2003 است .
مدرك دیگري که توسط شرکت مایکروسافت ارائه می شود مربوط به پایگاه دادهSQLServerاست وMCDBAنام دارد 2003 windows پایگاه داده اي است کهتوسط شرکت مایکروسافت براي طراحی و مدیریت بانک هاي اطلاعاتی پیش بینی شده است.

 این پایگاه یکی از کاربردي ترین پایگاه هاي داده براي سیستم عامل هاي 2003windowsوwindows 2000است . داوطلب دریافت این مدرك باید ابتدا به انتخاب خود، در یکی از 2 امتحانenvironment 2003 server managing and maintaining a Microsoft windows a Microsoft 2003 و infrastructure network windows server maintaining and imanaging که در مورد مدركMCSAهم به آنهااشاره شد – شرکت کند پس از گذراندن این مرحله 3 آزمون دیگر وجود دارد کهعبارتند از :

SQL Server وI D SQL ، 2000 : infrastructure server a 2003 planning and maintaining windows server 2000 پس از قبولی در این آزمون ها داوطلب می تواند Microsoft infrastructure از شرکت مایکروسافت مدركMCDBAدریافت کند .
معتبرترین مدرك شرکت مایکروسافت در ارتباط با شبکه ، مدركMCSEاست .
Microsoft certified system engineering یا MCSE گواهینامه اي است که داشتن آن نشانه تجربه و صلاحیت در طراحی ، پیاده سازي و پشتیبانی از سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر شبکه هاي 2003 windows است .

همچنین داشتن مدرك Microsoft certified professional نشان از عمیق فرد در حداقل براي دریافت مدركMCSE، یکی از سیستم عامل هاي شرکت مایکروسافت است .
کارشناس باید 7 آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد که به ازاي هر کدام از اینآزمون ها یک مدرك MCP دریافت می کند .

آزمون هاي اول تا سوم – مشابه –MCSA مربوط به Microsoft windowsوinstalling ،configuring a 2003 infrastructure environment server،xp professional 2003 implementing network server وMicrosoft windows ،managing and maintaining a Microsoft windows managing and maintaining است.

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

آزمون هاي بعد که مخصوص مدركMCSEاست عبارتند از:

infrastructure network a Microsoft ، 2003 network server windows maintaining and infrastructure Active directory Microsoft windows a planning and maintaining 2003 server windows 2003 Active directory server 2003 . network and 2 ، Designing server windows و implementing planning security for a Microsoft Microsoft Designing a امتحان آخرآزمون هاي Designing هستند که داوطلب می تواند به جاي یکی از این 2 امتحان در یکی از آزمون هاي 2000I D SQL SERVER ، I D SQL SERVER 2000 and administering security in a 2000 و SQL Server ، network implementing 2003 Microsoft windows شرکت کند .
براي دریافت مدرك MCSE اگر آزمون هاي خود را مناسب و با دقت انتخاب کنید می توانید همزمان مدارك MCSA و MCDBA را هم دریافت کنید .
اگر علاقه مند به گرفتن مدارك مربوط به شبکه از شرکت مایکروسافت هستید ، قبل ازشرکت در آزمون هایی که به آنها اشاره شد لازم است به عنوان پیش نیاز – با مبانیwindowsXP ،DOSو مفاهیم پایه اي شبکه آشنایی کافی داشته باشید .

مدارك لینوکس

تمایل به کسب مدارك بین المللی لینوکس، روز به روز در جامعه طرفداران اُپن سورسو این سیستم عامل محبوب افزایش می یابد. این مدارك را برحسب ارایه دهندگان آن ها می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول مدارکی هستند که توسط ارائه دهندگان لینوکس و با گرایش بیشتر به محصول اختصاصی خودشان ارایه می شود، مثل مدارك مربوط به شرکت ردهت که لینوکس RedHat و مدرك شرکت ناول که لینوکس SuSE را شامل می شود.
دسته دوم، مدارکی هستند که توسط مؤسسات آموزشی مثل CompTIA و یاانجمن هاي مهم طرفدار این سیستم عامل مثل انستیتوي حرفه اي لینوکس کاران عرضهمی شود. در این بخش نگاهی به هر دو گروه مدرك موجود در دنیاي لینوکس خواهیم داشت .

مدرك (RHCE (RedHat Certified Engineer

ردهت همواره یکی از بزرگ ترین و معتبرترین تولیدکنندگان سیستم عامل لینوکس بودهاست.

این شرکت که در ابتدا کار خود را با پرسنل اندکی که تعدادشان به 20 نفر همنمی رسید آغاز کرد، آنچنان حوزه فعالیت خود را در عرضه این سیستم عامل گسترشداد که در طی مدت محدودي، لینوکس خود را به شهرت جهانی رساند.

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

هم اکنونانواع نسخه هاي لینوکس متعلق به ردهت، از نسخه هاي عادي آن گرفته تا نسخه هايویژه سرورهاي Enterprise و اخیراً ویرایش هاي جدیدي که تحت نام فدورا به بازار ارایه شده است، همگی از کاربرد و محبوبیت وسیعی در بین علاقه مندان و کاربرانمحیط هاي اُپن سورس برخوردارند .
به همین دلیل یکی از معتبرترین مدارك بین المللی که در حوزه ویژه و تخصصی سیستم عامل لینوکس وجود دارد، مدرکی است که شرکت ردهت ارایه می دهد.

دورهآموزشی ویژه این مدرك نحوه تعامل با لینوکس را به صورت عملی و تجربی بهداوطلبان می آموزد. ردهت، آشنایی قبلی با مفاهیم اساسی شبکه چون WAN ، LAN و همچنین انواع پروتکل ها و سرویس هاي استاندارد آن چون NFS ،DHCP ،DNS ، FTP و امثال آن را توصیه می نماید .
افرادي که موفق به کسب مدرك RHCE شوند قادر خواهند بود سیستم عامل لینوکس ردهت را به راحتی نصب، پیکربندي و مدیریت نمایند.

مفاهیم مورد بحث در مدرك RHCE در هفت فصل مختلف متمرکز شده اند که عبارتند از :
1) سخت افزار و نصب
در این فصل به روند بوت شدن سیستم عامل و نحوه شناسایی یا معرفی سخت افزارهايمختلف توسط آن پرداخته می شود .
2) پیکربندي و مدیریت
این فصل به نحوه پیکربندي ردهت جهت استفاده از سیستم عامل در مقاصد مختلف و باکاربردهاي گوناگون و همچنین نحوه نصب پکیج هاي نرم افزاري مخصوص ردهت به نام RPM و مفاهیم دیگري مثل فایل سیستم، مدیریت کاربران و گروه هاي کاربري اختصاص دارد .
3) روش هاي دیگر نصب
در این فصل موضوع نصب لینوکس ردهت بر روي کامپیوترهاي لپ تاپ و مسأله مهم بوت دوگانه یا چندگانه (MultiBoot) براي کاربرانی که قصد داشتن چند سیستم عامل دیگر را به همراه ردهت بر روي یک کامپیوتر دارند و همچنین نصب از طریق شبکه مورد بحث قرارمی گیرد .
4) کرنل و تنظیمات سیستم
در این مبحث، دانشجویان با فایل سیستم Proc/ ،سیستم Quota و همچنین نحوه کامپایل کردن، نصب و تنظیم کرنل لینوکس و مفاهیم دیگر این سیستم عامل چون LILO آشنا می شوند .
5) سرویس هاي استاندارد شبکه
این فصل، مباحث مربوط به پروتکل ها و سرویس هاي مختلف شبکه اي در لینوکس ونحوه تنظیم و راه اندازي آن ها در یک شبکه مبتنی بر لینوکس را شامل می شود.
مواردي چونDHCP ،NFS ،FTP ، TCP/IPو مفاهیمی چون وب سرور (آپاچی)، پراکسی سرور (اسکوئید) و سیستم اشتراك فایل (سامبا) در این فصل مورد بررسیقرار می گیرند .
Xwindows (6
کلیه اصول مربوط به واسط کاربر گرافیکی لینوکس و انواع سرویس ها و محیط هايمربوط به آن در این بخش مورد بحث قرار می گیرد .
7) امنیت
این بخش کلیه مفاهیم امنیتی و سرویس ها و پروتکل هاي ویژه احراز هویت و دسترسیکاربران به منابع مختلف سیستم و نحوه استفاده و تنظیم آن ها را شامل می شود.همچنین در این فصل مسایل مربوط به دیواره هاي آتش و روترها نیز بررسی می شوند .

مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی
مدارک بین المللی شبکه و برنامه نویسی

مدركNovell CLP

پس از آن که شرکت ناول نت ور موفق به خرید شرکت SuSE ،تولیدکننده آلمانی سیستم عامل لینوکس شد، عنوانی را به لیست مدارك بین المللی خود اضافه نمود تا بتواند شماري از کاربران و علاقه مندان به این سیستم عامل را به خود جذب نماید وقسمتی از بیش از دو هزار عنوان شغلی که براي پرداختن به این سیستم عامل در جهاندرنظرگرفته شده را، تحت پوشش مدرك خود قرار دهد.

مدرك (CLP (Certified Linux Professional مدرکی است که در سال 2004 و با گرایش مدیریت در محیط لینوکس معرفی شد .

این مدرك که بنابر ادعاي ارایه دهندگان آن خالی از مفاهیم تئوریک خشک و خسته کننده بوده و بیشتر جنبه عملی و آشنایی با محیط کار واقعی لینوکس دارد، برروي نسخه خاصی از لینوکس و آن هم لینوکس SuSE بنا شده است.

شرکت ناول، کسب این مدرك را به کلیه کسانی که نقش راهبردي و فعال در زمینه مدیریتسیستم هاي بزرگ تجاري (Enterprise) با لینوکس دارند، توصیه می نماید .


منبع

 


سایر مقالات مفید این سایت: